Echipa Primarului

Elena Irina
Pușcașu

Mugurel
Leonte

Ioan Valeriu
Ifrim

Constantin
Hrișcu

Echipa Primarului

Elena Irina
Pușcașu

Mugurel
Leonte

Ioan Valeriu
Ifrim

Constantin
Hrișcu

Prioritățile comunei

1.

Implementarea de urgență a proiectului ”Nici un drum cu gropi” – pentru asfaltarea tuturor drumurilor comunale, pietruirea celor sătești, realizarea de podețe și șanțuri!

2.

Construirea și darea în folosință a unui centru social de zi pentru vârstnici, cu oferirea de asistență medicală, tratamente, masă caldă, transport și locuri de muncă pentru personalul calificat din comună!

3.

Realizarea de urgență a rețelelor de apă și canalizare pentru întreaga comună!

4.

Servicii publice în serviciul cetățenilor – consiliere pentru întocmirea documentelor, sprijinul familiilor vulnerabile (ajutoare de încălzire, etc)!

5.

Consilierea și sprijinirea cetățenilor (din punct de vedere material și legislativ) pentru realizarea și derularea proiectelor pe fonduri europene!

Scroll to Top