Prioritățile comunei

1.

Investiții în infrastructura de utilități publice pentru a extinde și a îmbunătăți accesul la apă curentă și canalizare în întreaga comună!

2.

Implementarea unor tehnologii alternative și sustenabile pentru producerea și distribuirea energiei electrice, cum ar fi panourile solare sau microhidrocentralele!

3.

Investiții în reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, în special a drumurilor principale și a căilor de acces către zonele izolate!

4.

Trotuare în zonele circulate intens!

5.

Transparență în administrație prin publicarea informațiilor relevante privind bugetul, deciziile primarului, proiectele în derulare, consultarea cetățenilor și organizarea dezbaterilor publice!

6.

Sprijinirea antreprenoriatului local prin furnizarea de instruire și acces la diverse tipuri de finanțări, inclusiv la fonduri europene pentru proiecte locale!

7.

Încurajarea natalității prin beneficii financiare pentru familiile cu copii, inclusiv scutiri fiscale pentru părinți!

Scroll to Top